Välkommen till bokningssidan för studie- och karriärvägledningssamtal!

Vi lägger löpande upp nya bokningsbara tider.
Du bokar själv din tid här. Med anledning av Coronaviruset, så kan man just nu endast boka telefon- eller Zoom-samtal. Zoomsamtal är det digitala mötet som är ett bra alternativ att boka, nu när vi inte bokar in möten på Högskolan.

Information om hur Högskolan i Halmstad använder dina personuppgifter finns på www.hh.se/dataskydd

För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka på Kundlogin.

Välkommen!
*********
Welcome to the booking page for Study and Career Guidance sessions!

We regularly post new available time slots.
You can easily book a suitable time to meet us.
Due to the Coronavirus, you can only book telephone or Zoom calls right now. Zoom calls are the digital meeting that is a good alternative to book, now when we do not have meetings at the University.

Information on how Halmstad University processes personal data can be found on www.hh.se/gdpr.

To cancel or manage your bookings, click on Customer Login.

Welcome!

Välj service

Steg 1

Studievägledningssamtal via zoom / Guidance via Zoom

 


Välkommen att boka ett digitalt möte hos en studie- och karriärvägledare via Zoom. Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet. Ingen installation eller nedladdning behövs om du använder datorn. För mobil och iPad behöver du ladda ned appen för Zoom.
***
Welcome to book a digital meeting with a study and career counselor via Zoom. You will receive a link emailed to you to be able to join the booked call. No installation or download is required if you are using the computer. For mobile and iPad, you need to download the app for Zoom.

Studievägledningssamtal via telefon / Counselling by phone

 

Välkommen att boka en telefontid hos en studie- och karriärvägledare. Ange ditt telefonnummer i kommentarsfältet så ringer vi upp dig. Befinner du dig utanför Sverige? Vänligen boka ett ett samtal via Zoom istället.
***
Welcome to book a telephone meeting with a Study and Career Counsellor. Please type your phone number in the comment box. We will call you on the set date and time. Are you located outside of Sweden? Please book a Zoom meeting instead.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: