Välkommen till bokningssidan för studie- och karriärvägledningssamtal!

Vi lägger löpande upp nya bokningsbara tider.
Du bokar själv din tid här.

Information om hur Högskolan i Halmstad använder dina personuppgifter finns på www.hh.se/dataskydd

För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka på Kundlogin.

Välkommen!
*********
Welcome to the booking page for Study and Career Guidance sessions!

We regularly post new available time slots.
You can easily book a suitable time to meet us.

Information on how Halmstad University processes personal data can be found on www.hh.se/gdpr.

To cancel or manage your bookings, click on Customer Login.

Welcome!

Välj service

Steg 1

Studievägledningssamtal via zoom / Guidance via Zoom

 


Välkommen att boka ett digitalt möte hos en studie- och karriärvägledare via Zoom. Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet. Ingen installation eller nedladdning behövs om du använder datorn. För mobil och iPad behöver du ladda ned appen för Zoom.
***
Welcome to book a digital meeting with a study and career counselor via Zoom. You will receive a link emailed to you to be able to join the booked call. No installation or download is required if you are using the computer. For mobile and iPad, you need to download the app for Zoom.

Enskilt studievägledningssamtal / One-to-one counselling

 

Välkommen till ett enskilt samtal med en studie- och karriärvägledare på plats på Högskolan i Halmstad. Du hittar oss i hus B, ovanför Servicecenter vid huvudentrén. Vänta utanför i glasgången, så hämtar vi dig när du har din bokade tid. En person per bokat samtal.
***
You are welcome to book a one-to-one counselling meeting with a study and career counsellor at Halmstad University. You can find us at Student Support in the B Building, above Service Center. Wait outside, and we will open when you have your booked time.

Studievägledningssamtal via telefon / Counselling by phone

 

Välkommen att boka en telefontid hos en studie- och karriärvägledare. Ange ditt telefonnummer i kommentarsfältet så ringer vi upp dig. Befinner du dig utanför Sverige? Vänligen boka ett ett samtal via Zoom istället.
***
Welcome to book a telephone meeting with a Study and Career Counsellor. Please type your phone number in the comment box. We will call you on the set date and time. Are you located outside of Sweden? Please book a Zoom meeting instead.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: