Välkommen till bokningssidan för studie- och karriärvägledningssamtal!

Det går att boka tid för fyra veckor framåt.

Information om hur Högskolan i Halmstad använder dina personuppgifter finns på www.hh.se/dataskydd

För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka på Kundlogin.

Välkommen!

*********
Welcome to the booking page for Study and Career Guidance sessions!

It is possible to book an appointment for four weeks ahead.

Information on how Halmstad University processes personal data can be found at www.hh.se/gdpr

To cancel or manage your bookings, click on Customer Login.

Welcome!

Välj service

Steg 1

Studievägledningssamtal via zoom / Guidance via Zoom

 
0


Välkommen att boka ett digitalt möte med en studie- och karriärvägledare via Zoom. Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet. Ingen installation eller nedladdning behövs om du använder datorn. För mobil och iPad behöver du ladda ned appen för Zoom.
***
Welcome to book a digital meeting with a Study and Career Counsellor via Zoom. You will receive a link via email to be able to join the booked meeting. No installation or download is required if you are using the computer. For mobile and iPad, you need to download the app for Zoom.

Studievägledningssamtal på Högskolan i Halmstad / Guidance talk at Halmstad University

 
0

Välkommen att boka ett enskilt samtal med en studie- och karriärvägledare på plats på Högskolan i Halmstad. Här finns vi: Gå in vid Högskolans huvudentré . Ta trappen upp till höger direkt efter kaféet på höger sida, till våning 2.
***
Welcome to book a one-to-one guidance meeting with a Study and Career Counsellor at Halmstad University. Here you will find us: Enter the University's main entrance. Take the stairs up to the right directly after the café on the right, to the 2nd floor.

Studievägledningssamtal via telefon / Guidance by phone

 
0

Välkommen att boka en telefontid med en studie- och karriärvägledare. Vi ringer upp dig på ditt angivna telefonnummer. Befinner du dig utanför Sverige? Vänligen boka ett samtal via Zoom istället.
***
Welcome to book a telephone meeting with a Study and Career Counsellor. We will call you on the phone number you provide. Are you located outside of Sweden? Please book a Zoom meeting instead.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: